POZAJMICE NOVCA

Ne odričite se vaših

dragocenosti!


Već pribavite novac na pravi način.

Zalagaonica Royal Vam nudi odmah novčane pozajmice na osnovu zaloga Vaših dragocenosti, uz punu diskreciju i pravnu sigurnost.

Pored dragocenosti možete založiti i nekretnine (kuća, stan, vikendica, garaža...), kao i vozila (automobil, kamion, motor-skuter...).

Vi birate šta želite da založite, jer Vi odlučujete visinu pozajmice!

Pozajmice novca Zalagaonica Beograd Royal

 

Zalagaonica Beograd

Kako funkcioniše pozajmica?

Ugovori se sklapaju sa trajanjem od 30 dana i mogu se obnavljati mesečno ili raskidati na pola meseca.
Vaše dragocenosti se čuvaju u sefovima zvaničnih renomiranih banaka.
Ukoliko želite da preuzmete Vaše dragocenosti potrebno je dan ranije najaviti podizanje zaloga.

Predmeti zaloga, pored nakita, mogu biti i satovi, umetničke slike, atikviteti, tehnika, automobili, nekretnine.

Procena vrednosti Vaših dragocenosti i predmeta, kao i dobronameran savet su besplatni!

Ukoliko postoji i malo moguċnosti Vašu dragocenost tretiraċemo kao vredan predmet, a ne sirovinu.