Zalog

Ne odričite se Vaših dragocenosti!

Već pribavite novac na pravi način.

Kod nas možete odmah dobiti novčane pozajmice na osnovu zaloga Vaših dragocenosti, uz punu diskreciju i pravnu sigurnost.

Pored dragocenosti možete založiti i nekretnine (kuća, stan, vikendica, garaža...), kao i vozila (automobil, kamion, motor-skuter...).

Vi birate šta želite da založite, jer Vi odlučujete visinu pozajmice!

 

 

Kako funkcioniše zalog?

Ugovori se sklapaju sa trajanjem od 30 dana i mogu se obnavljati mesečno ili raskidati na pola meseca.
Vaše dragocenosti se čuvaju u sefovima zvaničnih renomiranih banaka.
Ukoliko želite da preuzmete Vaše dragocenosti potrebno je dan ranije najaviti podizanje zaloga.

Predmeti zaloga, pored nakita, mogu biti i satovi, umetničke slike, atikviteti, tehnika, automobili, nekretnine...

Procena vrednosti Vaših dragocenosti i predmeta, kao i dobronameran savet su besplatni!
Ukoliko postoji i malo moguċnosti Vašu dragocenost tretiraċemo kao vredan predmet, a ne sirovinu.

 

Vrste zaloga:

  • Zalog na osnovu zaloga nepokretnosti,
  • Zalog na osnovu zaloga nekretnina i
  • Zalog na osnovu zaloga vozila