Da li založiti automobil ili nekretninu?

Ukoliko Vam je potrebna veća količina novca, a nemate dovoljnu količinu zlata, nakita i drugih dragocenosti onda je pravo rešenje da založite automobil ili nekretninu.