Moralni pobednik je zalog

Zašto kažemo da je zalog moralni pobednik?
Iz razloga jer ljudi nisu zbog toga što im je bio potreban novac prodali svoje drage predmete, već su ih sačuvali za sebe.